YO
LL
I


Waarvoor staat kinderopvang Yolli?

• Dagopvang voor kinderen van 6 maand tot 4jaar.
• Kinderen worden begeleid vanuit een pedagogische visie die gebaseerd is op het antroposofische mensbeeld van Rudolf Steiner.
• Biologische voeding en verzorgingsproducten van Weleda
• Speelgoed van natuurlijke materialen.
• Veel buitenspel en aandacht voor beweging.
• Geen tv en radio.
• Kinderen betrekken in de dagdagelijkse karweitjes zoals; was vouwen, soep maken, broodbakken, werken in de tuin...

Prijs voor de kinderopvang

De gewenste opvangdagen en -uren worden bij de inschrijving besproken.
Het verschuldigde bedrag wordt maandelijks gefactureerd en is over te schrijven op het nummer:
BE14 7350 4272 8383 op naam van Kinderopvang Yolli.
Bij herhaaldelijke niet-tijdige betaling kan een einde aan de opvang gemaakt worden.

Openingsuren/Prijs

• Maandag - Dinsdag - Donderdag - Vrijdag van 8h tot 17.30h: 35€/dag
(Kinderen moeten voor 9h aanwezig zijn zodat we de dag samen kunnen beginnen) In deze prijs is het volgende inbegrepen:
• 10 uurtje, sap en fruit.
• Warme biologische/vegetarische warme maaltijd/brood.
• 3 uurtje fruit/pap
• Weleda verzorgingsprodukten
• Dagboekje met foto's van het kind.
Bij ziekte, langer dan 5 volle opvangdagen, hoeft er niet meer betaald te worden.

Openingsdagen en uren

Maandag – dinsdag – donderdag - Vrijdag.

Geen opvang op Woensdag

Van 8h tot 17h30

Vakantiedagen

Op de normale feestdagen wordt er geen opvang voorzien.
Langere vakantieperioden en losse vakantiedagen worden zo snel mogelijk meegedeeld aan de ouders.

Gegevens

Yolanthe Grobet
Koersdreef 88
2990 Gooreind-Wuustwezel
tel. 03 633 13 75
GSM 0498 39 53 53
e-mail .yolanthe.grobet@gmail.com
ondernemingsnummer: 0650.702.823
Vergunning door Kind & Gezin: ID-nr.:8898

Zelfstandige onthaalouder

Ik werk als zelfstandige begeleider in de kinderopvang, waarvoor ik een cursus “kennis maken en werken in de gezinsopvang" heb gevolgd. Een attest van Kind en Gezin krijgt een onthaalouder wanneer de opvang voldoet aan de wettelijke voorwaarde.

• De onthaalouder mag zelf de kosten van de opvang bepalen.
• Ouders genieten van een fiscale aftrek voor de opvangkosten.


Inschrijving en wendagen

Als beide partijen de schriftelijke overeenkomst hebben ondertekend en het inschrijvingsgeld is betaald, is de inschrijving definitief.
De stap van thuis naar de opvang is groot, daarom bepalen ouders in overleg met mij hoeveel wen-momenten er nodig zijn, opdat het kind zich snel thuis voelt in de nieuwe omgeving en de ouders met een gerust hart hun kind kunnen achter laten.
Bij nieuwe inschrijvingen geldt een voorrang voor broer of zus.

Inschrijvingsgeld

Bij de inschrijving wordt 100€ inschrijvingsgeld gevraagd. Zo zijn de ouders zeker van hun opvangplaats en de onthaalouder zeker dat de opvang zal doorgaan.
Deze wordt niet terug betaald, ook niet wanneer de opvang niet zou doorgaan.

Brengen en halen van het kind

Het kind kan door beide ouders worden opgehaald en door derden indien dit op voorhand werd vermeld. Tijdens het brengen en halen is er altijd gelegenheid om kort informatie uit te wisselen.
Bij vragen, problemen, of wensen kan er op een ander moment tijd vrij gemaakt worden voor een langer gesprek.
Iedere dag gaat er ook een schriftje mee met dagdagelijkse informatie of opvallende momenten en foto's.

Voeding

De onthaalouder zorgt voor een gezonde gevarieerde vegetarische voeding in functie van de leeftijd van het kind.
De voeding is zoveel mogelijk biologisch.
Speciale voeding, dieetvoeding en flesvoeding wordt door de ouders meegebracht.

Wijzigingen aan het huishoudelijk reglement.

Indien het huishoudelijk reglement gewijzigd zou worden in het nadeel van de contracthouder(s), zal deze wijziging minimaal twee maanden op voorhand schriftelijk meegedeeld worden. Mededeling zal door de contracthouder voor kennis-name en ontvangst worden ondertekend. De contracthouder heeft in dat geval het recht om binnen deze twee maanden zijn schriftelijke overeenkomst op te zeggen zonder enige schade- of opzeggingsvergoeding.

Kledij, verzorging en ziekte

Meebrengen voor de verzorging:
• Warme aangepaste kleding
• Aantal luiers voor de opvangdag
• Knuffel/tutje
• Slaapzak
• Reserve kleding
• Pantoffels en laarsjes
• Regenbroek

Ziekte

Medicatie zal enkel toegediend worden bij schriftelijke toelating van de ouders, behalve in noodsituaties.
In noodgevallen worden de ouders zo spoedig mogelijk verwittigd.
Zieke kinderen die braken, diarree of koorts zijn het liefst thuis in hun eigen omgeving en kunnen niet naar de opvang komen.
En licht ziek kind kan opgevangen worden na overleg.
Indien de onthaalouder het nodig vindt, kan de huisarts worden geraadpleegd. De ouders betalen de raadpleging en eventuele medicatie.
Bij ziekte van uw kind verwittigt u tijdig de opvang. Bij ziekte, langer dan 5 volle opvangdagen, hoeft er niet meer betaald te worden.
Bij ziekte van de onthaalouder, worden de ouders zo snel mogelijk verwittigd.

Opvoeding

Ouders en onthaalouder werken samen aan de opvoeding en ontwikkeling van het kind.
De onthaalouder stimuleert de algemene ontwikkeling van het kind.

Toezicht

Tijdens de opvang kunnen de ouders 'te allen tijde toegang hebben tot de ruimtes waar de kinderen verblijven.
De onthaalouder zorgt voor een veilige omgeving, aangepast aan de leeftijd van het kind.
De onthaalouder voorziet in het normale, huiselijke toezicht op kinderen en verbindt zich ertoe om het opvangadres niet te verlaten zolang er toezicht noodzakelijk is.
De ouders gaan akkoord dat de onthaalouder de woning verlaat met de opvangkinderen. Met de kinderwagen, fiets, bolderkar..etc... om een wandeling of boodschap te doen.

Eventuele schade en klachten

Verzekering
De onthaalouder is verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en ongevallen m.b.t. de opvangkinderen.
Verzekeraar: Allianz Polisnr. NCN400223081
Klachtenprocedure
1.klachten graag richten aan de verantwoordelijke van de kinderopvang: mondeling mag, maar best de klacht ook op papier zetten zo dat ze voor ontvangst kan afgetekend worden.
2.vervolgens zal de kinderopvang de klacht onderzoeken en het resultaat hiervan schriftelijk aan de desbetreffende ouders bezorgen.
3.behandeling ,onderzoek en resultaat zullen binnen de 7 werkdagen gebeuren.
4.klachten staan geregistreerd : vermelding van de inhoud van de klacht en resultaat van het onderzoek .
Uiteraard kunt u steeds met al uw vragen en opmerkingen bij de onthaalouder terecht.
Bovendien heeft u als ouder steeds het recht klachten te uiten bij de klachtendienst van Kind en Gezin.
Kind en gezin
Hallepoortlaan 27
1060 Brussel
e-mail: Klachtendienst@kindengezin.be
tel: 02 533 14 14

Beroepsgeheim:

De onthaalouder verbindt zich ertoe om de veiligheid en het vertrouwelijk karakter van de persoonsgegevens te waarborgen.